SOUTĚŽ: Slavíme výročí - 77 let s TESLOU!

Slavíme 77. výročí od založení české značky TESLA, která se stala jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších výrobců elektroniky a elektrotechniky v České republice. K příležitosti tohoto výročí jsme si pro vás - naše zákazníky připravili skvělou soutěž. Nakupte u nás v době od 7. 3. do 7. 4. 2023 alespoň za 1 500 Kč a zapojte se tak do soutěže o hodnotné ceny.

 

77 let s TESLOU

 


Výherci v soutěži:

  1. místo: Martin A. | Brno
  2. místo: Jana G. | Škvorec
  3. místo: Martin S. | Praha
  4. místo: Monika K. | Děčín

Gratulujeme!


 


tlacitko_soutezit-2

Výstava Není TESLA jako Tesla

Do Technického muzea v Brně od dubna zavítá výstava věnovaná životu a dílu světového vynálezce a vizionáře Nikoly Tesly. Teslovy objevy a vize položily základy moderní elektrotechniky a umožnily využívání mnoha technických vymožeností, jako jsou dálkové ovladače, mobilní telefony a bezdrátové přenosy dat. Tesla také předpovídal společenskou revoluci, kterou jeho vynálezy přinesou.

Navštivte tuto jedinečnou výstavu, na které budou k vidění nejen sbírkové předměty Technického muzea v Brně, ale také sbírkové předměty ze Slovenska, Srbska a Chorvatska, které doplní tematickou expozici.

 

Historie značky TESLA

V průběhu své historie se TESLA specializovala na výrobu a vývoj široké škály elektrotechnických zařízení a součástek, jako jsou například tranzistory, televizory, rádia a další elektronické přístroje. Stala se tak předním výrobcem elektrotechnických zařízení nejen v České republice, ale také v celé Evropě.

Jeden z nejvýznamnějších příkladů inovace od TESLY bylo vynalezení magnetofonového záznamu. Ten umožnil uchovávání zvukových záznamů s vysokou kvalitou a přesností, což znamenalo revoluci v oblasti zvukové techniky. Tento vynález měl významný dopad na vývoj hudby a rozhlasového vysílání a stal se základem pro vývoj moderní zvukové techniky. TESLA také vyvinula řadu dalších elektronických přístrojů, jako jsou například televizory, žárovky, reproduktory, osciloskopy, oscilátory a další.

 

Současná podoba značky TESLA

Dnes je značka TESLA stále aktivní a úspěšná. Pokračuje v tradici kvality, spolehlivosti a inovace, která ji učinila jedním z nejvýznamnějších výrobců elektrotechniky v historii. Je úžasné vidět, jak se česká značka TESLA vyvinula za posledních 77 let. Její inovace a vynálezy nejen změnily oblast elektrotechniky, ale také přispěly k posunu celé společnosti vpřed.

Ze současných výrobků TESLA pro běžné spotřebitele můžete v kamenných a internetových obchodech vidět například multifunkční tlakové hrnce, horkovzdušné fritézy, robotické vysavače, parní mopy, multimediální centra, DAB+ rádia, DVB-T2 set-top boxy, zesilovače mobilního signálu, baterie a řadu dalších spolehlivých produktů.

 

Pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Nakup v e-shopu eshop.tesla-electronics.eu a vyhraj“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České a Slovenské republiky.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost TESLA ELECTRONICS LTD, org. složka, IČ: 01630385, se sídlem Hybešova 255/17, 602 00 Brno - Staré Brno, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v internetovém obchodě eshop.tesla-electronics.eu v termínu od 7. 3. 2023 do 7. 4. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky (dále také "účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle z.č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že si v době a místě konání soutěže zakoupí libovolné zboží v souhrnné minimální hodnotě 1 500,- Kč s DPH (dále jen „soutěžní nákup“) a v 3. kroku nákupního košíku zaškrtne checkbox - Chci odebírat newslettery. Do minimální hodnoty 1 500,- Kč s DPH se nezapočítává hodnota služby dopravy a platby.

Soutěžící je do soutěže zařazen automaticky po uskutečnění a zaplacení nákupu.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků.

V případě vrácení zboží ve 14denní lhůtě je soutěžící automaticky vyřazen a nemůže se dále tímto nákupem účastnit.

5. Výhry v soutěži a mechanismus výběru výherců

Organizátor soutěže určí její výherce tak, že do 20 kalendářních dnů od skončení soutěže vylosuje výherce ze všech nákupů v e-shopu eshop.tesla-electronics.eu uskutečněných v době konání soutěže.

Celkem budou vylosování 3 výherci, přičemž 1. vysolovaný získá TESLA EliteCook K80 Deluxe - multifunkční elektrický tlakový hrnec a horkovzdušnou fritézu v hodnotě 4 989,- Kč, 2. vylosovaný získá TESLA SlowCook S800 Deluxe - pomalý hrnec v hodnotě 2 289,- Kč, 3. vylosovaný získá TESLA Cook BBQ100 - bezdrátovou teplotní sondu v hodnotě 1 899,- Kč, 4. vylosovaný získá TESLA Sound EB10 - bezdrátová Bluetooth sluchátka v hodnotě 499,- Kč. Každý vylosovaný navíc získá 2 vstupenky na výstavu Není TESLA jako Tesla, kterou bude moci navštívit v Technické muzeum v Brně od dubna 2023.

Všichni výherci budou pro předání výhry kontaktováni pořadatelem a současně uveřejněni na stránkách eshop.tesla-electronics.eu nejpozději do 10 dnů od losování.

V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 30 dní od oznámení o výhře, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a další ujednání

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti pořadatele – TESLA ELECTRONICS LTD, org. složka, IČ: 01630385, se sídlem Hybešova 255/17, 602 00 Brno - Staré Brno, vedená u Krajského soudu v Brně jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu se z.č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou, a to i bez udání důvodu.

Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách: eshop.tesla-electronics.eu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly způsobené účastníkům v rámci plnění podmínek soutěže a v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher přepravci DPD, PPL nebo Zásilkovnou.

 


 

 

Výherci v soutěži:

  1. místo: Martin A. | Brno
  2. místo: Jana G. | Škvorec
  3. místo: Martin S. | Praha
  4. místo: Monika K. | Děčín

Gratulujeme!

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu