Reklamace, servis a vrácení

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V TESLA e-shopu se snažíme zajistit maximální spokojenost zákazníků. Avšak v případě potřeby zde naleznete veškeré informace o reklamacích, odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, postupu při poškozené zásilce, právech z vadného plnění a pozáručním servisu. Věříme, že vám tato stránka poskytne veškerou potřebnou podporu pro řešení vašich požadavků. Naší prioritou je zajištění kvalitního zákaznického servisu a rychlého řešení případných problémů.
Pre zákazníkov zo Slovenska sú k dispozícii informácie o reklamáciách a vrátení tovaru v slovenčine.

 

Reklamace

 1. Napište průvodní dopis s popisem závady a kontaktními údaji nebo vyplňte reklamační formulář (ke stažení zde).
 2. Zboží spolu s příslušenstvím a průvodním dopisem pečlivě zabalte, aby se předešlo poškození při přepravě.
  Zboží k reklamaci nebo pozáruční opravě posílejte zbavené všech nečistot. V případě, že bude na servisní oddělení doručeno znečištěné zařízení nebo kuchyňský spotřebič se zbytky potravin, může být z hygienických důvodů zařízení vráceno bez provedení opravy, případně, i u záručních reklamací, účtována údržba zařízení.
 3. Balík zašlete na uvedenou adresu:
  INTER-SAT LTD, org. složka
  Blučina 704
  664 56 Blučina

  Pro doručení můžete využít pouze takového přepravce, který doručí zásilku přímo na adresu naší provozovny (například DPD, PPL, GLS, InTime nebo doporučujeme využít služeb zprostředkovatelů zaslat.cz nebo tiptrans.com). Balíček jednoduše vyzvedne kurýr na vaší adrese a není nutné jej nikam nosit.
  V případě, že chcete využít doručení do Z-BOXu společnosti Zásilkovna, je možné využít pouze Z-BOX na adrese provozovny, je nezbytné uvést telefonní číslo příjemce +420 734 440 766. Upozornění - Neneseme odpovědnost za případy, kdy je uvedený Z-BOX plný či zásilka přesahuje rozměry pro doručení do boxu, je doručena na jiné výdejní místo nebo je špatně uvedený telefonní kontakt. V takovém případě nebude možné zásilku přijmout a bude vrácena zpět odesílateli.

 4. Servisní oddělení obdrží balík, zboží pečlivě zkontroluje a vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou záruční reklamaci, nebo nikoliv.
 5. V případě oprávněné záruční reklamace provede servisní oddělení opravu, příp. výměnu. V případě neoprávněná záruční reklamace nebo pozáruční reklamace vás servisní oddělení kontaktuje pro konzultaci, jak postupovat dále - provést placenou opravu/zaslat nový kus/neprovádět opravu.
 6. Servisní oddělení odešle reklamované zboží zpět na vaši adresu.
 7. Pokud si přejete kontaktovat servisní oddělení emailem, napište nám na servis@tesla-electronics.eu

Zakoupili jste zboží na našem e-shopu? Využijte
TESLA Premium Servis

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

 1. Napište průvodní dopis, ve kterém uvedete, že si přejete zboží zakoupené přes e-shop vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Dopis by měl dále obsahovat vaše údaje a číslo účtu, na který budete chtít vrátit peníze. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat elektronicky na email objednavky@tesla-electronics.eu nebo na podpora@tesla-electronics.eu. I nadále je ale vyžadováno fyzické přiložení průvodního dopisu, abychom mohli správně identifikovat doručené zboží.
 2. Balík zašlete na uvedenou adresu:
  TESLA ELECTRONICS LTD, org. složka
  Blučina 704
  664 56 Blučina

  Pro doručení můžete využít pouze takového přepravce, který doručí zásilku přímo na adresu naší provozovny (například DPD, PPL, GLS, InTime nebo doporučujeme využít služeb zprostředkovatelů zaslat.cz nebo tiptrans.com). Balíček jednoduše vyzvedne kurýr na vaší adrese a není nutné jej nikam nosit.
  V případě, že chcete využít doručení do Z-BOXu společnosti Zásilkovna, je možné využít pouze Z-BOX na adrese provozovny, je nezbytné uvést telefonní číslo příjemce +420 734 440 766. Upozornění - Neneseme odpovědnost za případy, kdy je uvedený Z-BOX plný či zásilka přesahuje rozměry pro doručení do boxu, je doručena na jiné výdejní místo nebo je špatně uvedený telefonní kontakt. V takovém případě nebude možné zásilku přijmout a bude vrácena zpět odesílateli.

 3. Servisní oddělení obdrží balík, zboží pečlivě zkontroluje a určí stanovisko, zda je zboží kompletní a nepoškozené nebo zda je nekompletní příp. opotřebené. Na základě stavu zboží je určena částka pro vrácení.
 4. V případě problému (opotřebení nebo nekompletnost) vás servisní oddělení kontaktuje. V opačném případě se zboží přijme na sklad, vytvoří dobropis a peníze následně zašlou na účet uvedený v průvodním dopisu.

   

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE.

 

Zásilka mi dorazila poškozená

 1. Neprodleně kontaktujte přepravní společnost.
 2. Pořiďte fotodokumentaci balíku, produktu i vnitřních výplní.
 3. Zašlete nám na podpora@tesla-electronics.eu podrobnosti vč. pořízené fotodokumentace.

 

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Pozáruční servis

 1. Kontaktujte nás na podpora@tesla-electronics.eu s podrobnostmi - typ výrobku, závada, datum zakoupení, případně přiložte fotografie/video. Sdělíme Vám předběžnou cenu opravy nebo navrhneme alternativní řešení.
 2. Při příjmu stanovíme smluvní cenu opravy. V případě navýšení ceny kontaktujeme zákazníka s reálným rozpočtem, který odsouhlasí nebo zamítne.
 3. Pokud výrobek k opravě odesíláte, uveďte maximální cenu opravy do průvodního dopisu spolu s popisem závady, kontaktními údaji a telefonním číslem.
 4. Doba opravy závisí na dostupnosti materiálu. Máme však velký sklad náhradních dílů a příslušenství, proto většinu závad opravíme okamžitě.
 5. Fakturace opravy - platbu je možné provést při osobním výdeji hotově nebo kartou, při odeslání na dobírku.

Adresa pro zaslání pozáručního servisu:
INTER-SAT LTD, org. složka
Blučina 704
664 56 Blučina

Pro doručení můžete využít pouze takového přepravce, který doručí zásilku přímo na adresu naší provozovny (například DPD, PPL, GLS, InTime nebo doporučujeme využít služeb zprostředkovatelů zaslat.cz nebo tiptrans.com). Balíček jednoduše vyzvedne kurýr na vaší adrese a není nutné jej nikam nosit.
V případě, že chcete využít doručení do Z-BOXu společnosti Zásilkovna, je možné využít pouze Z-BOX na adrese provozovny, je nezbytné uvést telefonní číslo příjemce +420 734 440 766. Upozornění - Neneseme odpovědnost za případy, kdy je uvedený Z-BOX plný či zásilka přesahuje rozměry pro doručení do boxu, je doručena na jiné výdejní místo nebo je špatně uvedený telefonní kontakt. V takovém případě nebude možné zásilku přijmout a bude vrácena zpět odesílateli.

Ceník servisních úkonů - ke stažení zde.

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu