Reklamácia a vrátenie

Robíme všetko pre to, aby ste túto stránku "REKLAMÁCIA A VRÁTENIE" nemuseli nikdy navštíviť. Ak by však nastal taký prípad, že by ste to potrebovali, tu nájdete potrebné informácie, ako pri reklamácii alebo vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní) postupovať.

 

Reklamácia

 1. Napíšte sprievodný list s popisom závady a kontaktnými údajmi alebo vyplňte reklamačný formulár (na stiahnutie tu).
 2. Tovar spolu s príslušenstvom a sprievodným listom starostlivo zabaľte, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave.
 3. Balík zašlite na uvedenú adresu:
  INTER-SAT LTD, org. zložka
  MB-Elektro, spol. s r.o.
  M.R. Štefánika 82
  908 41 Šaštín – Stráže
  Slovenská republika
  tel. 0905 152 868
  mb-elektro@mb-elektro.sk
 4. Servisné oddelenie dostane balík, tovar starostlivo skontroluje a vyhodnotí, či sa jedná o oprávnenú záručnú reklamáciu, alebo nie.
 5. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie vykoná servisné oddelenie opravu, príp. výmenu. V prípade neoprávnená záručnej reklamácie alebo pozáručný reklamácie vás servisné oddelenie kontaktuje pre konzultáciu, ako postupovať ďalej - vykonať platenú opravu / zaslať nový kus / nevykonávať opravu.
 6. Servisné oddelenie odošle reklamovaný tovar späť na vašu adresu.
 7. Pokiaľ si prajete kontaktovať servisné oddelenie emailom, napíšte nám na servis@tesla-electronics.eu

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

 1. Napíšte sprievodný list, v ktorom uvediete, že si prajete tovar zakúpený cez e-shop vrátiť v zákonnej lehote 14 dní. List by mal ďalej obsahovať vaše údaje a číslo účtu, na ktorý budete chcieť vrátiť peniaze.Odstúpenie od zmluvy je možné zaslať elektronicky na email objednavky@tesla-electronics.eu alebo na podpora@tesla-electronics.eu. Aj naďalej je ale vyžadované fyzické priloženie sprievodného listu, aby sme mohli správne identifikovať doručený tovar.
 2. Balík zašlite na uvedenú adresu:
  TESLA ELECTRONICS LTD, org. složka
  Blučina 704
  664 56 Blučina
 3. Servisné oddelenie dostane balík, tovar starostlivo skontroluje a určí stanovisko, či je tovar kompletný a nepoškodený alebo či je nekompletný príp. opotrebované. Na základe stavu tovaru je určená suma pre vrátenie.
 4. V prípade problému (opotrebenia alebo nekompletnosť) vás servisné oddelenie kontaktuje. V opačnom prípade sa tovar prijme na sklad, vytvorí dobropis a peniaze následne zašlú na účet uvedený v sprievodnom liste.

Vzor formulára na odstúpenie od kupnej zmluvy si môžete stiahnuť TU.

 

Zásielka mi dorazila poškodená

 1. Okamžite kontaktujte prepravná spoločnosť
 2. Urobte fotodokumentáciu
 3. Zašlite nám na podpora@tesla-electronics.eu podrobnosti vr. urobené fotodokumentácie.

 

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.
 3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 7. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.
 12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.


Pozáručný servis

 1. Kontaktujte nás na adrese podpora@tesla-electronics.eu a uveďte podrobnosti - typ výrobku, závadu, dátum nákupu alebo priložte fotografie/video. Poskytneme vám predbežnú cenu opravy alebo navrhneme alternatívne riešenie.
 2. Po prijatí stanovíme zmluvnú cenu opravy. V prípade zvýšenia ceny kontaktujeme zákazníka s reálnym rozpočtom, ktorý odsúhlasí alebo odmietne.
 3. Ak zasielate výrobok na opravu, v sprievodnom liste uveďte maximálnu cenu opravy spolu s opisom poruchy, kontaktnými údajmi a telefónnym číslom.
 4. Čas opravy závisí od dostupnosti materiálu. Máme však veľké zásoby náhradných dielov a príslušenstva, takže väčšinu porúch opravíme okamžite.
 5. Fakturácia za opravu - platbu je možné vykonať osobne v hotovosti alebo kartou, prípadne na dobierku.

Adresa na zasielanie popredajných služieb:
INTER-SAT LTD, org. pobočka
Blučina 704
664 56 Blučina

Na doručenie môžete využiť takého prepravcu, ktorý doručí zásielku priamo na adresu našej prevádzkarne, napríklad Česká pošta, DPD, PPL, GLS, GEIS, Toptrans, InTime, WEDO, ... V prípade, že chcete využiť doručenie do Z-boxu spoločnosti Zásilkovňa, je potrebné uviesť telefónne číslo príjemcu +420 734 440 766. V opačnom prípade nebude možné zásielku vyzdvihnúť a bude vrátená odosielateľovi.

Cenník služieb - na stiahnutie tu.

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu