Zásady ochrany osobních údajů

Privacy Policy in English here.

 

Informace ke zpracování osobních dat

TESLA Electronics LTD, organizační složka se sídlem Hybešova 255/17, 602 00 Brno, IČ 01630385 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

TESLA Electronics LTD, organizační složka dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat TESLA Electronics LTD, organizační složka o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a EU, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email podpora@tesla-electronics.eu nebo na sídlo naší společnosti:

TESLA Electronics, organizační složka
Hybešova 255/17
602 00 Brno

Doručovací adresa:
Blučina 704
664 56 Blučina

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od TESLA Electronics LTD, organizační složka provozující e-shop eshop.tesla-electronics.eu dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte, a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. TESLA Electronics LTD, organizační složka nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od TESLA Electronics LTD, organizační složka nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy e-mailem, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Retargeting prostřednictvím Seznam.cz

Zpracování osobních údajů pro účely reklamy a retargetingu

V rámci naší marketingové strategie používáme retargeting prostřednictvím služby Seznam Sklik, kterou provozuje společnost Seznam.cz, a.s. Sdílíme pouze e-mailové adresy uživatelů, kteří se přihlásili k odběru našeho newsletteru TESLA. Tyto údaje jsou nahrány do systému Seznam Sklik, kde dochází k jejich párování s databází společnosti Seznam.cz a následnému vytvoření tzv. vlastních seznamů uživatelů. Retargetingová reklama se týká doporučování produktů značky TESLA uživatelům, kteří jsou přihlášeni ke službě Seznam.cz a udělili souhlas s cílením reklamy.

Právní základ zpracování a souhlas, oprávněný zájem

Při zpracování osobních údajů pro účely retargetingu dbáme na to, aby zpracování bylo v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména GDPR. K tomuto zpracování dochází na základě vašeho souhlasu, který jste nám poskytli při registraci k odběru našeho newsletteru. Oprávněný zájem: Retargeting provádíme na základě oprávněného zájmu. Uživatelé mají možnost odhlásit se z retargetingových kampaní a jsou informováni o tom, proč jsou jim zobrazovány reklamy.

Doba uchování údajů

E-mailové adresy jsou uchovávány po dobu, po kterou jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru. Po odhlášení z newsletteru jsou e-mailové adresy odstraněny z databáze retargetingu nejpozději do 3 měsíců.

Vaše práva a možnosti odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely retargetingu. Pokud se rozhodnete odvolat svůj souhlas, neprodleně odstraníme vaše údaje z našich vlastních seznamů uživatelů v systému Seznam Sklik. Odvolání souhlasu můžete provést zasláním žádosti na naši e-mailovou adresu: podpora@tesla-electronics.eu.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Společnost Seznam.cz, a.s. zajišťuje, že po provedení procesu párování budou vaše údaje bezpečně vymazány v souladu s jejich podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím technických a organizačních opatření, která zajišťují jejich bezpečnost a důvěrnost.

 

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak TESLA Electronics LTD, organizační složka zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Obchodní dokumentace

Objednávka z e-shopu 

Údaje byly získány od jiného subjektu ... Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě ... Ne

Právní titul ... Plnění smlouvy

Osobní údaje ... Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování ... vyřízení objednávky a odeslání objednaného zboží.

Doba zpracování ... do doručení objednávky příjemci

Příjemci ... přepravní služby

 

Kategorie: Marketing

Zasílání novinek z e-shopu - newsletter 

Údaje byly získány od jiného subjektu ... Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě ... Ne

Právní titul ... Souhlas

Osobní údaje ... Email (Osobní údaj)

Účel zpracování ... zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem eshop.tesla-electronics.eu

Doba zpracování ... časově neomezeně

Registrační formulář - akce prodloužená záruka

Údaje byly získány od jiného subjektu ... Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě ... Ne

Právní titul ... Souhlas

Osobní údaje ... Email (Osobní údaj)

Účel zpracování ... zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem eshop.tesla-electronics.eu

Doba zpracování ... po dobu trvání prodloužené záruky

 

Kategorie: Sklad a servis

dokumentace související s fyzickým vyřízením objednávky a reklamačním řízením

Reklamační protokol  

Údaje byly získány od jiného subjektu ... Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě ... Ne

Právní titul ... Plnění smlouvy

Osobní údaje ... Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování ... vyřízení zákaznické reklamace

Doba zpracování ... po dobu trvání záruky

Dodací list a daňový doklad 

Údaje byly získány od jiného subjektu ... Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě ... Ne

Právní titul ... Plnění smlouvy

Osobní údaje ... Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování ... kompletace objednávky, odeslání zásilky příjemci, vystavení daňového dokladu

Doba zpracování ... dle lhůty stanovené zákonem

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

  2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  3. Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Favi a.s.. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 
 

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 28.5.2024.

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu